Понеділок
12.11.2018
23:10
Плеєр
Вхід на сайт
Захист прав дитини
Національна дитяча гарча лінія Національна гарча лінія
Наше опитування
Хто відвідує наш сайт
Всього відповідей: 519
Кременчуцька загальноосвітня школа №31

 1. Методична  робота.

        Педагогічний колектив школи працює над методичною проблемою: «Формування різнобічної та гармонійно розвинутої, національно свідомої, високоосвіченої, життєво компетентної особистості, готової до життя й праці в умовах трансформації українського суспільства».

 Основним керівним документом із питань організації методичної роботи є «Рекомендації  щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти». Відповідно до цього документу основними завданнями  методичної  роботи є: 

· керівництво роботою методичних об’єднань та координація їхньої діяльності;

· вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;

· створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

· проведення системи методичних заходів,  спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів,  виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його  впровадженні;

- залучення педагогів до навчально-методичної та дослідницької роботи;

- апробація та впровадження освітніх технологій та систем;

-  аналіз стану викладання предметів та навчальних курсів;

2. Структура методичної роботи школи.

У школі діють методичні об'єднання:

- вчителів початкових класів та вихователів ГПД  ( Мітяй Т.М.);

- вчителів української мови та літератури і світової літератури ( Зюман С.І.);

- вчителів математики, фізики та інформатики (  Мисів Ю.А.);

- предметів художньо-естетичного циклу (Закрита Ж.А.);

- вчителів іноземної мови (Польщикова В.І.);

- вчителів хімії, біології та трудового навчання (Личко С.Є.);

- вчителів історії та географії  (Підоріна Л.І.);

- класоводів та класних керівників (Музиченко О.В.);

- вчителів фізичної культури (Дмитренко В.М.).

У навчальному закладі організовано роботу творчих груп:

   - "Практичне застосування мультимедійного інтрактивного комплексу на уроках фізико-математичного циклу" (Фірманюк Н.А.);

   - "Здоровий спосіб життя" ( Личко С.Є.);

   - "Інтерактивні технології в системі особистістно-орієнтованого навчання на уроках української мови та літератури як один із шляхів розвитку творчих здібностей учнів"(Гладка В.П.);

   - "Впровадження гуманно-особистісних технологій Ш.О. Амонашвілі в навчально-виховний процес" ( Дев'ятченко Я.О.);

   -"Використання ІКТ на уроках англійської мови за новим Державним стандартом для розвитку творчих здібностей учнів" (Польщикова В.І.).

 

Функціональні обовязки керівника методичного обєднання:

1.  Планування роботи МО.

2.  Проведення моніторингу діяльності МО.

3.  Складення аналітичного звіту роботи.

4.  Надання практичної допомоги вчителям у підготовці доповідей, рефератів, методичних розробок тощо.

5.  Організація роботи щодо опанування методики викладання молодими вчителями.

6.  Організація роботи щодо систематичного вивчення нових програм та підручників.

7.  Вивчення стану успішності учнів.

8.  Відвідування уроків учителів.

    Керівник МО веде ділову документацію. Наприкінці навчального року складає звіт про   роботу МО за рік.

Перелік документів, що відображують діяльність МО.

1.  План роботи МО.

2.  Матеріали засідань МО (протоколи, тези виступів).

3.  Матеріали тематичних семінарів.

4.  Картотека ППД.

5.  Матеріали школи молодого вчителя.

6.  Каталог друкованих робіт учителів школи.

7.  Відомості про вчителів школи.

 

Форми роботи МО.